Школа позитивних вредности

Активности у дневном боравку у школи

Активности које се реализују у продуженом боравку су осмишљене, пре свега, као помоћ Вама и Вашој деци. Адаптација на нову средину, другаре и организацију радног дана,  није лака. Управо због тога у продуженом боравку реализујемо разне стручно осмишљене активности које спроводе свестрани професори разредне наставе.

Време које деца проводе у продуженом боравку испуњено  је самосталним радом ученика, слободним активностима и слободним временом. Самосталан рад ученика подразумева увежбавање моторичких, мисаоних и перцептивних способности деце који ће им олакшати наставу почетног читања и писања кроз стручно осмишљене вежбе. Такође се реализује увежбавање садржаја обрађених на часовима наставе, по потреби и у договору са колегама из разредне наставе. Самосталан рад ученика се одвија под стручним надзором професора разредне наставе.

Слободне активности у продуженом боравку су испуњене различитим радионицама: психолошким, здравственим, едукативним, које су осмишљене у сарадњи са педагошко психолошком службом наше школе. Ове радионице су усмерене на олакшавање социјализације деце у новом окружењу као и у усвајању корисних и интересантних садржаја.

Слободно време у продуженом боравку је такође осмишљено. Деца тренутке релаксације и одмора проводе у школи или у школском дворишту под стручним надзором учитеља. Када временски услови то дозвољавају, излазимо у школско двориште и класична настава прераста у амбијенталну.

Када доводе дете, родитељи долазе на споредни улаз школе и дете самостално одлази у своју учионицу. Када дођу по дете, родитељи долазе на главни улаз школе, јављају се дежурном на портирници и обавештавају учитеља или учитељицу код кога је дете у групи, да су дошли по дете, након чега учитељ или учитељица доводи дете. Контакт телефони су истакнути на улазу. Уколико дете неће долазити због болести или из неког другог разлога, родитељи треба да обавесте учитеље.

НАПОМЕНА

 пријаву ученика је немогуће опозвати данас за данас због припреме оброка – неблаговремено одјављивање морамо наплатити, јер не можемо умањити оброк који је направљен.