Школа позитивних вредности

Активности у продуженом боравку

Самосталан рад
 • Израда домаћих задатака
 • Часови учења
 • Увежбавање и утврђивање садржаја програма
 • Повезивање теоријског и практичног знања
 • Графомоторичке вежбе

.

Слободно време
 • Одмор
 • Рекреација
 • Креативне игре
 • Самостално читање дечје литературе
 • Игре у учионици
Слободне активности
 • Физичке активности (спортске игре)
 • Радно-техничке активности
 • Музичке активности
 • Ликовне активности
 • Језичке активности
 • Излети – шетње у оквиру насеља
 • Посета школским приредбама , библиотеци, позоришту
 • Учествовање у разним дечијим манифестацијама
Обележавање значајних датума
 • Дан школе,
 • Свети Сава,
 • Дечија недеља,
 • Обележавање верских празника,
 • Прослава рођендана