Школа позитивних вредности

Где и како добијамо електричну енергију у нашој земљи?

Презентације ученика 8.разреда

На часу Технике и технологије у оквиру наставне јединице

„Производња, трансформација и пренос електричне енергије”, ученици 8-1 и 8-2 су у пару обрађивали наставну јединицу где су приказали развој електрана у нашој земљи.

Свака група је презентовала једну врсту електрана – термоелектране, хидроелектране, аероелектране, геотермалне електране у Републици Србији. Указана је важност и других мање коришћених електрана, које такође производе електричну енергију али у много мањем проценту.

На крају часа смо закључили да већу пажњу треба посветити електранама које користе обновљиве изворе енергије: соларне, аеро, биоелектране, како би смањили загађење животне средине и сачували необновљиве изворе енергије.

Сви ученици су одлично урадили задате теме, активно су учествовали у часу и били награђени за свој рад и труд.

Јелена Јанков, наставница технике и технологије