Школа позитивних вредности

Дневни режим рада продуженог боравка

Пре подне продужени боравак ради од 7:30 до 13:30.

По подне продужени боравак ради од 11:00 до 17:00.

7:30 - 8:00 Пријем ученика у боравак
8:00 - 8:15 Јутарња гимнастика
8:15 - 9:00 Слободно време
9:00 - 9:30 Доручак
9:30 - 11:30 Самостални рад ученика
(израда домаћих задатака, часови учења, вежбања)
11:30 - 12:30 Слободне активности
12:30 - 13:00 Припрема за ручак, ручак
13:00 - 13:30 Слободно време, спремање боравка, одлазак ученика на редовну наставу
11:00 - 11:30 Пријем ученика у боравак (долазак ученика са редовне наставе)
11:30 - 12:30 Слободно време
12:30 - 13:00 Припрема за ручак, ручак
13:00 - 14:00 Самосталан рад ученика (израда домаћих задатака, часови учења, вежбања)
14:00 - 14:30 Ужина
14:30 - 15:00 Самосталан рад ученика (израда домаћих задатака, часови учења, вежбања)
15:30 - 16:30 Слободне активности
16:30 - 17:00 Слободно време, спремање боравка, одлазак ученика кући