Запослени – наставно особље

Српски језик

Жигић Зорица
Барбуловић Јована
Ивић Невенка
Станар Сандра

Енглески језик

Петровић Наташа
Тања Благојевић Керкез
Радосављевић Татјана
Гвозденовић Весна

Историја

Симић Жана
Ерцег Саша

Географија

Субашић Горан

Биологија

Ковач Вера
Марковић Снежана
Радишић Олгица

Математика

Биљана Јовановски
Недић Вања
Љубинковић Милена
Tрифковић Андреј

Информатикa и рачунарствo

Мишић Ђурђица
Љубинковић Милена
Јовановски Биљана

Техника и технологија

Јанков Јелена
Ковачић Борко
Пејак Павле

Ликовна култура

Милинковић Весна

Музичка култура

Влаховић Бранка

Физичко васпитање

Пантелић Никола
Ировић Игор
Швоња Светлана

Физика

Мркић Јасмина
Михајлов Наташа

Хемија

Варагић Татјана
Михајлов Наташа

Немачки језик

Гагић Биљана
Којић Душка
Гвозденовић Весна

Руски језик

Ковачевић Милена

Верска настава

Раилић Раденко
Илић Бранислав