Школа позитивних вредности

Запослени – помоћно техничко особље

Берак Вјера

Вукас Невенка

Драгојловић Љубица

Дудуковић Мира

Дудуковић Нада

Ђурђевић Тихомир

Љубичић Даница

Мајкић Нада

Швоња Биљана

Шебез Зорица

Штакић Милена

Недић Горан