Школа позитивних вредности

Играоница – радионица „Водимо вас на изложбу” – историја

Радионицу је реализовала наставница историје Жана Симић са ученицима 6. разреда, а продукти рада изложени су у холу школе.

Концепт радионице је био такав да су сви добили улоге. Садржај тих улога је истраживачки задатак који су ученици урадили на основу материјала из уџбеника, додатне литературе из библиотеке и интернет сајта. Поделила сам ученике у пет група, а они су сами одабрали два водича кроз изложбу и презентовали су по договору.

Прва група: Задатак ученика је да за изложбу посетиоцима презентују најважније књижевне споменике. Потребно је пронаћи фотографије јеванђеља, слике минијатура, иницијала и сл. Пронаћи и слику Октоиха и направити поређење између писаних и штампаних књига. Одштампане илустрације ученици ће залепити на пано. Ученици су имали слободу да осмисле изглед и концепцију паноа.

Друга група: Задатак ученика је да за изложбу посетиоцима презентују најважније правне споменике. Потребно је пронаћи фотографије закона и повеља српских и босанских владара. Одштампане илустрације ученици су залепили на пано.

Трећа група: Задатак ученика је да за изложбу посетиоцима презентују српске средњовековне споменике градитељства тј. цркве и манастире. Потребно је пронаћи фотографије цркава и манастира, а користити и историјску карту на стр. 170. и 171. у уџбенику. Одштампане илустрације и карту ученици су залепили на хамер.

Четврта група: Задатак ученика је да за изложбу посетиоцима презентују примере српске средњовековне ликовне уметности фреске и иконе као и примере примењене уметности (одећа, накит, посуде, занатски производи). Потребно је пронаћи одговарајуће илустрације и одштампане их залепити на хамер.

Пета група: Ученици су у улози „посетилаца“ изложбе. Они треба да се информишу о теми изложбе и припреме најмање по једно питање за чланове група.

.