Изучавали смо прошлост

У току месеца новембра ученици III-1 су из предмета Природа и друштво учили о прошлости. Приликом усвајања градива урадили су неколико практичних задатака. Најпре су представили своје претке на породичном стаблу, затим су доносили старе предмете, неки од тих предмета били су стари више деценија, а потом су причали о њиховој прошлости. Након тога уследило је цртање тих предмета и путем групног рада ученици су се потрудили да представе како се живело у прошлост и како се живи данас. Након завршених часова ученици су од свих ових радова направили пригодну изложбу у својој учионици.