Школа позитивних вредности

Интервју са Александром Македонским

Ученици 5. разреда су на часу историје, са наставницом Жаном Симић, у оквиру лекције Хеленистичко доба, имали за домаћи задатак да ураде интервју са Александром Великим. Рад је био организован у пару.

Било је веома оригиналних радова, где су ученици, поштујући форму интервјуа, испунили циљеве: да садржај буде едукативан, да вежбају социјалне вештине, да изразе своју креативност и развијају критичко мишљење.