Школа позитивних вредности

Обавештење за почетак школске године

Тим за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа, на састанку одржаном 26.08.2021. године, а у складу са одлукама и закључцима Кризног штаба за сузбијање заразне болести Covid – 19 и стручним упутствима за организацију образовно-васпитног рада у основној и средњој школи за школску 2021/2022. годину, донео одлуку према којој настава у ОШ „Михајло Пупин“ Нови Сад започиње првим моделом организације образовно-васпитног рада.

  • Часови трају 45 минута,
  • Сви ученици једног одељења истовремено прате наставу
  • Непарна смена (1, 3, 5. и 7. разред) почиње 01.09.2021. у 07:30
  • Парна смена (2, 4, 6. и 8. разред) почиње 01.09.2021. у 13:30
  • Хигијенске маске су обавезне за све ученике и запослене