Школа позитивних вредности

Органи управљања

директор школе: Радослава Ступар

Секретар школе: Бабић Биљана.

Финасијско административна служба: Лабовић Данка и Митковић Мира.

Чланови школског одбора

Списак чланова Школског одбора ОШ “Михајло Пупин” у Ветернику

Представници локалне самоуправе:

  1. Милан Татомировић
  2. Миле Смиљанић
  3. Никола Нишавић

Представници запослених:

  1. Нада Радованов
  2. Нада Ушћумлић
  3. Андреј Трифковић

Представници родитеља.

  1. Петар Вукмировић
  2. Милена Шпикић
  3. Александра Живковић