Органи управљања

директор школе: Радослава Ступар

Секретар школе: Бабић Биљана.

Финасијско административна служба: Лабовић Данка и Митковић Мира.

Чланови школског одбора

Вукашин Јованов, представник родитеља

Милан Тановић, представник родитеља

Дејан Поповић, представник родитеља

Драгослав Ђокић, представник локалне самоуправе

Миле Смиљанић, представник локалне самоуправе

Никола Нишевић, представник локалне самоуправе

Горан Субашић, представник запослених

Наташа Петровић, представник запослених

Жана Симић, представник запослених