Школа позитивних вредности

Остварите право на бесплатне уџбенике

Поштовани родитељи,

Обавештавамо Вас по ком основу се може остварити право на бесплатне уџбенике:

1. ученици из социјално/материјалнпо угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи)

2. ученици који образовање стичу по индивидуланом образовном програму (ИОП- 1, ИОП-2 или ИОП-3)

3. ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат)

4. ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања

5. ученици првог и другог разреда основне школе које су глуви а којима је потребан прилагођен уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику

Потребна документација:

1. основ: оверено решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи

2. основ: за ИОП1 ИОП2,ИОП3 није потребна посебна документација јер је школа већ поседује

4. основ: потврда образовно васпитне установе за 3. и свако наредно дете у породици

Сви који по неком основу имају право на бесплатне уџбенике треба да се јаве разредним старешинама и доставе потребну документацију најкасније до четвртак, 06.04.2023.

Управа школе