Потврде о редовном школовању

Потврде о редовном школовању ђака издају се:

  • Понедељак 10:00 – 12:00
  • Среда 10:00 – 12:00
  • Петак 10:00 – 12:00