Школа позитивних вредности

Припремна настава за осмаке – јун 2023.

ПРЕДМЕТ ОДЕЉЕЊЕ НАСТАВНИК ДАН И ВРЕМЕ
МАТЕМАТИКА 8-1, 8-2, 8-4 Вања Недић 7.6. од  10:30 до 12:00
8.6. од 10:30 до 12:00
9.6. од 07:30 до 09:00
12.6. од 7:30  до 09:00
13.6. од 7:30 до 09:00
МАТЕМАТИКА 8-3 Милена Љубинковић 7.6.- 9.6. од 12:00 до 13:15
12.6.- 16.6. од 10:30 до 12:00
19.6. и 20.6. од 12:00 до 13:30
СРПСКИ ЈЕЗИК 8-1, 8-2 Јована Барбуловић 12.6.-16.6. од 9:00 до 11:30
СРПСКИ ЈЕЗИК 8-3,8-4 Сандра Станар 5.6.-9.6. од 9:00 до 10:15
12.6.–16.06. oд 9:00 до 10:15
БИОЛОГИЈА 8-3, 8-4 Вера Ковач 6.6. – 20.6. Од 7:45 do -9:00
БИОЛОГИЈА 8-1, 8-2 Олгица Радишић 7.6. и 8.6. од  9:00 до  10:30
12.6., 13.6. и 14.6. од 11:30 до 13:00
ФИЗИКА 8-1, 8-2 Наташа Михајлов 07.06.2023. od 9:00 до 10:30. 12.06.2023 od 11:30 до 13:00 14.06.2023 od 11:30 до 13:00
ФИЗИКА 8-3, 8-4 Јасмина Мркић 07.06.. од  7:30 до 9:00.
08.06. од 7:30 до 9:00
12. 6. од 13:30 до 15.00
13.06. од 13:30 до 15:00
19.06. од 7:30 до 9:00
20.06. од 7:30 до 9:00
ХЕМИЈА 8-2 Наташа Михајлов 07.06. од  10:30 до 12:00.
12.06. од  9:00 до 10:30.
14.06. од  9:00 до 10:30.
ХЕМИЈА 8-3, 8-4 Тања Варагић 07.06.  oд 07:30 до 09:00.
09.06. од  10:30 до 12:00.
14.06.  од  07:30 до 09:00.
16.06.  од  07:30 до 09:00.
ИСТОРИЈА 8-2, 8-3, 8-4 Жана Симић 12.6.-16.6. од 7:30 до 9:00
ГЕОГРАФИЈА 8-1, 8-2,
8-3, 8-4
Горан Субашић 7.6. од 7:30 до 8:45
12.6. од 11:30 до  12:45

.