Пријем првака у Дечји савез

Поводом Дечје недеље, ученици трећег разреда су у сарадњи са својим учитељицама, учили ученике првог разреда да вежу пертле. Поред забаве и лепог дружења, наши прваци су успешно савладали технику везивања пертли. Након тога одржаноје такмичење у везивању пертли. На овај наћчин обележен је пријем правака у Дечји савез.