Школа позитивних вредности

Радослава Ступар

Рођена је 1969. године у Осијеку.

Завршила је Гимназију “Руђер Бошковић” у Осијеку. По занимању је професор рачунарских наука и технологије. Факултет техничких наука “Михајло Пупин” Универзитета у Новом Саду завршава 2005. године.


У току радне каријере радила је у привреди, а последњих 16 година ради у образовном систему и континуриано похађа различите семинаре и курсеве везане за професионални развој запослених у образовању. Радно искуство просветног радника стекла је радећи у неколико основних школа предавајући математичке, информатичке и техничке предмете.

До 21.8.2021. године када је именована за вршиоца дужности директорке Основне школе “Михајло Пупин” била је наставник техничког и информатике у Основној школи “Милош Црњански” Нови Сад и Приватној основној школи “Тврђава” Петроварадин. Приоритет у раду јој је припрема ученика за учешће у процесу дигитализације који се дешава на глобалном нивоу.

Посвећена је развоју тима и тимског духа у циљу постизању резултата и реализацији пројеката. У слободно време активно планинари. Лиценцирани је планинарски водич-спортски радник.

Служи се руским и енглеским језиком.

Поносна мајка Наташе и Невене.