Школа позитивних вредности

Стручна већа

Стручно веће за друштвене науке

Горан Субашић, председник

Оливера Гајић

Жана Симић

Саша Ерцег

Стручно веће за језик и комуникацију

Јована Барбуловић, председник

Невенка Ивић

Сандра Станар

Душанка Игњатовић

Зорица Жигић

Татјана Радосављевић

Тања Благојевић Керкез

Весна Гвозденовић

Наташа Петровић

Сања Пушић

Катја Гргић

Стручно веће за математику, природне науке и технологију

Јасмина Радојчић, председник

Андреј Трифковић

Милена Љубинковић

Вања Недић

Биљана Јовановски

Олгица Радишић

Снежана Марковић

Наташа Михајлов

Татјана Варагић

Јасмина Мркић

Павле Пејак

Борко Ковачић

Страхиња Ђурић

Стручно веће за физичко и здравствено васпитање

Дејан Ђоровић, председник

Светлана Швоња

Никола Пантелић

Стручно веће за разредну наставу

Наташа Милосављевић, председник

Биљана Вуковић

Биљана Бодирожа

Биљана Шкорић

Нада Ушћумлић

Татјана Квргић

Нада Цвијановић

Весна Ружин

Габриела Прислан

Наташа Милосављевић

Даница Коцевска

Јелена Вукадиновић

Себастијан Ђокић

Љиљана Чакаревић

Нада Радованов

Радмила Мутић

Бојана Балаћ

Жаклина Папшот Козик