Школа позитивних вредности

Тематски родитељски састанак „Проговори да видим ко си“

Дана, 30. 11. 2021. године учитељица Биљана Вуковић одржала је тематски родитељски састанак у одељењу III-1 под називом „Проговори да видим ко си“. На сатанку је приказана презентација уз разговор и дискусију. Циљ ове презентације је био неговање културе јавног говора и развој усменог изражавања код наших ученика.

Предавањем су обухваћени следећи садржаји: употреба речи, боја гласа, брзина говора, гласноћа, разговетност, артикулација, говорна интерпункција, ритам, темпо, говор тела, правилно дисање и поштапалице. У току излагања урађено је неколико вежби за правилан изговор, а родитељима су дате и вежбе које могу да раде са децом за развој говора.

Састанак је протекао у пријатној атмосфери. Родитељи су били веома задовољни излагањем и увидели су могућности како могу помоћи својој деци да исправе лоше говорне навике и развију правилно усмено изражавање.