Школа позитивних вредности

Тимови

Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе

Наташа Михајлов, координатор

Биљана Јовановски

Биљана Вуковић

Бојана Балаћ

Вања Недић

Јасмина Мркић

Тања Благојевић Керкез

Дајана Павловић

Тим за међупредметне компетенције

Татјана Радосављевић, координатор

Биљана Бодирожа

Биљана Шкорић

Бранка Влаховић

Весна Ружин

Весна Гвозденовић

Раденко Рајлић

Зорица Жигић

Анита Иванишевић

Тим за самовредновање

Душанка Игњатов, координатор

Биљана Бодирижа

Биљана Јовановски

Драгана Јегдић

Стеван Рад

Тања Благојевић Керкез

Татјана Варагић

Данијела Драча

Члан Савета родитеља

Тим за пројекте

Андреј Трифковић, координатор

Биљана Шкорић

Весна Ружин

Весна Гвозденовић

Катја Гргић

Петар Тривунчић

Марија Данијел

Тим за инклузивно образовање

Даница Коцевски, координатор

Весна Милинковић

Габриела Прислан

Јована Барбуловић

Катја Гргић

Милена Љубинкоовић

Невенка Ивић

Анита Иванишевић

Дајана Павловић

Тим за информисање

Себастијан Ђокић, координатор

Страхиња Ђурић

Павле Пејак

Брко Ковачић

Сања Пушић

Зорица Жигић

Наташа Петровић

Светлана Швоња

Тим за заштиту деце од насиља, занемаривања и злостављања

Радослава Ступар, директор школе

Биљана Бабић, секретар школе

Драгана Јегдић, координатор

Марија Данијел

Биљана Вуковић

Борко Ковачић

Никола Пантелић

Раденко Рајлић

Павле Пејак

Душка Којић

Члан Ученичког парламента

Тим за кризне ситуације

Вања Недић, координатор

Горан Субашић

Никола Пантелић

Светлана Швоња

Жаклина Папшот Козик

Тим за професиналну орјентацију

Анита Иванишевић, координатор

Тања Благјевић Керкез

Андреј Трифковић

Јасмина Мркић

Катја Гргић

Петар Тривунчић

 

Татјана Радосављевић