Школа позитивних вредности

Угледни час из математике “Подударност троуглова”

У петак, 19. новембра 2021. у одељењу VI-2, наставник Андреј Трифковић  одржао је угледни час из математике на коме су се, кроз обраду наставне јединице “Подударност троуглова, 1. и 2. став”, ученици упознали са поступком доказивања у математици, у овом случају на примеру подударности троуглова. Употребом софтвера Geogebra ученицима је путем анимација показано померање троуглова до потпуног преклапања као и ставови који олакшавају поступак доказивања. Током часа ученици су урадили дифернициране задатке у коме су показали познавање доказивања подударности, а на крају часа су урадили и евалуацију. Часу су присуствовали и наставници из наше школе.