Одељења у школској години 2020/2021.

I-1
Јелена Стојановић-Магеровски
V-1
Едина Куртишевић
I-2
Себастијан Ђокић
V-2
Јасмина Мркић
I-3
Даница Коцевски/Јован Коцевски
V-3
Андреј Трифковић
I-4
Љиљана Чакаревић
V-4
Љубица Гавриловић
II-1
Биљана Вуковић
VI-1
Јована Барбуловић
II-2
Биљана Шкорић
VI-2
Бранка Влаховић
II-3
Биљана Бодирожа
VI-3
Милена Љубинковић
II-4
Нада Ушћумлић
VI-4
Павле Пејак
III-1
Татјана Квргић
VII-1
Зорица Жигић
III-2
Нада Цвијановић
VII-2
Невенка Ивић
III-3
Весна Ружин
VII-3
Борко Ковачић
III-4
Дивна Танкосић
VII-4
Весна Милинковић
   
VII-5
Биљана Јовановски
IV-1
Радмила Мутић
VIII-1
Горан Субашић
IV-2
Бојана Балаћ
VIII-2
Весна Милетић
IV-3
Нада Радованов
VIII-3
Наташа Петровић
IV-4
Жаклина Папшот-Козик
VIII-4
Наталија Ласица