I-1
Татјана Квргић
V-1
Зорица Жигић
I-2
Нада Цвијановић
V-2
Невенка Ивић
I-3
Весна Ружин
V-3
Борко Ковачић
V-4
Весна Милинковић
II-1
Радмила Мутић
VI-1
Горан Субашић
II-2
Бојана Балаћ
VI-2
Весна Милетић
II-3
Нада Радованов
VI-3
Наташа Петровић
II-4
Жаклина Папшот-Козик
VI-4
Наталија Ласица
III-1
Тамара Јапуш
VII-1
Едина Куртишевић
III-2
Маја Биберчић
VII-2
Андреј Трифковић
III-3
Даница Коцевска
VII-3
Александра Тасковић
III-4
Љиљана Чакаревић
VII-4
Биљана Гагић
IV-1
Биљана Вуковић
VIII-1
Бранка Влаховић
IV-2
Биљана Шкорић
VIII-2
Наташа Михајлов
IV-3
Биљана Бодирожа
VIII-3
Жана Симић
IV-4
Нада Ушћумлић
VIII-4
Јелена Јанков