Директор школе: Митић Теодора.

(Радно време: Пре подне – понедељак, уторак, среда, четвртак, петак 08:00-16:00 )

Секретар школе: Бабић Биљана.

Финасијско административна служба: Лабовић Данка и Митковић Мира.

Чланови школског одбора

Жељко Јованчевић представник родитеља
Игор Вујичић представник родитеља
Дејан Поповић представник родитеља
Драгослав Ђокић представник локалне заједнице
Опачић Елеонора представник локалне заједнице
Младен Малеш представник локалне заједнице
Жана Симић представник запослених
Наташа Петровић представник запослених
Александар Брборић представник запослених