СЕКЦИЈЕ

Драмска секција коју води наставница српског језика Данијела Сабо припрема позоришну представу ,,Наша бајка''. У рад секције је укључено 20 ученика међу којима је и 5 ученика са сметњама у развоју. Представа ће бити приказана у школи током фебруара 2012. године.

Ликовна секција има 30 чланова од којих је 6 са сметњама у развоју. Раде на изради визуелних симбола за обележавање просторија, изради мапе школе са упутствима за сналажење (што ћемо користити као  помоћ деци која се тешко сналазе у простору).

Радионицу за израду дидактичког материјала води педагог Снежана Нецков. Чланови секције су на 10 састанака израдили дидактички материјал који се може користити за наставу почетног читања, писања и    рачунања. Направљено је 3 колекције задатака и дидактичког материјала.  У плану је да се једна  колекција дидактичког материјала преда Новосадском хуманитарном центру у јануару на Наставничком већу када ће и њихови чланови одржати предавање на тему ,, Специфичности у раду са децом са тешкоћама у учењу узрокованим социјалном депривацијом''. Друга колекција остаје у школи за потребе учитеља, а трећа колекција остаје за потребе стручне службе.