СТРУЧНА ВЕЋА, АКТИВИ И ТИМОВИ

 

Стручно веће за језик и комуникације- Невенка Ивић
Стручно веће за математику, природне науке и технику - Борко Ковачић
Стручно веће за уметност - Бранка Влаховић
Стручно веће за друштвене науке и филозофију-Горан Субашић
Стручно веће за физичко и здравствено васпитање - Светлана Швоња
Стручно веће за разредну наставу - Даница Коцевска
Стручни актив за развој школског програма - Јасмина Мркић

Стручни актив за развојно  планирање - Биљана Гагић

Тим за заштиту деце од  насиља - Маја Биберџић
Тим за самовредновање-Снежана Нецков
Тим за инклузивно образовање- Даница Коцевска
Тим за информисање - Александра Тасковић
Тим за пројекте-Андреј Трифковић
Тим за професионалну оријентацију - Анита Иванишевић