Школа позитивних вредности

Атоми хемијских елемената

У среду, 26.04.2023. год. одржан је огледни час из хемије и српског језика на тему: Атом и структура атома. Ученици седмог разреда (7-1, 2, 3, и 4) су нас, кроз један историјски период од Старе Грчке па до савременог доба, прошетали кроз градиво о атомима хемијских елемената. Имали су прилике да буду у улози старогрчких филозофа Леукипа и Демокрита, Џона Далтона, а разговор са њима водили су ученици новинари. У другом делу часа своје знање показали су и практично. Били су подељени у три групе и свака група добила је одређени задатак: да састављају пузле и препознају о ком научнику је реч, да графички прикажу и објасне структуру појединих хемијских елемената и да, користећи се пластелином и чачкалицама, направе модел нпр. водоника. На крају часа чули смо и песму Атом коју је написао Петар Веселиновић из 7-2, а затим су ученици на стикерима написали свој коментар о одржаном часу: Час из мог угла је…

Наставница хемије, Татјана Варагић и наставница српског језика, Невенка Ивић