Запослени – наставно особље

Српски језик

Жигић Зорица
Барбуловић Јована
Ивић Невенка
Ласица Наталија
Станар Сандра

Енглески језик

Петровић Наташа
Куртишевић Едина/Тања Благојевић Керкез
Радосављевић Татјана
Гвозденовић Весна

Историја

Симић Жана
Ерцег Саша

Географија

Субашић Горан
Матковић Снежана

Биологија

Ковач Вера
Марковић Снежана
Радишић Олгица

Математика

Биљана Јовановски
Недић Вања
Љубинковић Милена
Tрифковић Андреј

Информатикa и рачунарствo

Мишић Ђурђица
Ковачић Борко
Љубинковић Милена
Јовановски Биљана
Гавриловић Љубица

Техника и технологија

Јанков Јелена
Ковачић Борко
Гавриловић Љубица
Пејак Павле

Ликовна култура

Милинковић Весна

Музичка култура

Влаховић Бранка

Физичко васпитање

Пантелић Никола
Ировић Игор
Швоња Светлана
Варга Марика

Физика

Мркић Јасмина
Михајлов Наташа

Хемија

Варагић Татјана
Михајлов Наташа

Немачки језик

Гагић Биљана
Којић Душка
Гвозденовић Весна

Руски језик

Ковачевић Милена

Верска настава

Раилић Раденко
Илић Бранислав