Школа позитивних вредности

Изложба модела животних заједница

Дана, 13. 6. 2022. године ученици III-1 су уз помоћ родитеља и учитељице Биљане Вуковић урадили моделе животних заједница. У групном раду учествовали су један родитељ и 3-4 ученика. Учитељица је на почетку часа упутила родитеље и ученике о начину рада и даље у току часа давала смернице. Сав потребан материјал донели су ученици.

Циљ овог часа био је утврђивање градива о животним заједницама које смо протеклих дана учили, оспособљавање ученика за повезивање и примену знања, као и активно учешће у групном раду. Присуство родитеља било је и додатна мотивација за успешан рад.

Час је протекао у пријатној атмосфери и лепом дружењу.

Изложба је постављена на спрату школе.