Школа позитивних вредности

Макете ученика шестог разреда

Ученици шестог разреда наше школе успешно су завршили конструкцију макета у грађевинарству (макета куће), пољопривреди (ручна колица) и модела који користе обновљиве изворе енергије (ветрењача и воденица).

Ученици су у стању да креирају листу материјала, припрему и одабир одговарајућих алата и опреме којом се материјал обрађује, поштујући принципе економичног коришћења материјала и безбедности на раду.

БраниславМихајловић, наставник технике и технологије