Школа позитивних вредности

Светски дан особа са аутизмом

2. април је Светски дан особа са аутизмом. Ученици ОШ „Михајло Пупин“ у Ветернику показали су своју солидарност, подршку, разумевање и прихватање особа са аутизмом.

Ученици од првог до четвртог разреда заједно са својим учитељима осмислили су креативне активности са циљем ширења свести, уклањању препрека како би особе са аутизмом и њихове породице имале квалитетнији живот.

Ученици су израдили плакате са асетривним порукама за све људе на који начин могу помоћи, прихватити, разумети особу са аутизмом. Предивни радови ученика изложени су у холу школе.

Актив учитеља

Тим за инклузивно образовање

.