Школа позитивних вредности

Хуманитарнe акцијe Црвеног крста

Црвени крст наше школе у месецу октобру 2022. организовао сакупљачку акцију половне, очуване, уредне  гардеробе. Ствари које су наши ученици и људи добре воље доносили у школу су истог дана  утоварене уз помоћ ученика наше школе у камион и однете на лицитацију Хуманитарне организације ,,Буди хуман“. Сав добијен новац ће након лицитације бити прослеђен деци која болују од ретких болести.

Координатор Црвеног крста Нада Ушћумлић