Школа позитивних вредности

Народне умотворине

Ученици петог разреда (5-2, 5-3) имали су задатак да код куће прочитају и истраже народне умотворине. Били су подељени у три групе. Једна група је писала о загонеткама, друга о пословицама, а трећа о питалицама. Резултате свога истраживања требали су да пренесу на плакат и презентују свом одељењу.

Невенка Ивић, наставница српског језика