Школа позитивних вредности

„Пас нису за нас“

Психолог школе Анита Иванишевић је, у сарадњи са Институтом за јавно здравље Војводине, организовала едукативне радионице за ученике осмог разреда о превенцији злоупотребе психоактивних супстанци и болести зависности у оквиру програма превенције ризичних понашања.

У оквиру пројекта „Пас нису за нас 7. део“ који финансира Градска управа за здравство Града Новог Сада, 16. и 17. новембра 2023. године одржано је едукативно предавање ученицима осмог разреда у ОШ „Михајло Пупин“ У Ветернику о штетности злоупотребе психоактивних супстанци као и полигон за демонстрацију уз употребу специјалних наочара које симулирају деловање алкохола и психоактивних супстанци на моторичке и когнитивне способности. Предавање и полигон су спровели стручњаци са Института за јавно здравље Војводине.

Анита Иванишевић, психолог