Школа позитивних вредности

Професионална оријентација

У периоду од 16. до 18. 03. 2022.год. психолог школе Анита Иванишевић и координатор тима за професионалну оријентацију, одржала је тематски родитељски састанак за родитеље ученика осмих разреда. На родитељском састанку присуствовало је 64 родитеља. Родитељи су упознати са резултатима анкете о професионалним интересовањима ученика као и са начином полагања пробног и завршног испита, начином уписа у средње школе, припремном наставом, средњим школама и образовним профилима, грешкама које се најчешће праве приликом одабира будуће школе, испитној треми, прилагођавању завршног и пробног испита за ученике који се образују по индивидуалном образовном плану ИОП-у 2 , могућностима уписа на основу афирмативних мера. Посебан осврт је био на информисању и упућивању родитеља деце која имају здравствених проблема на који начин да ускладе здравствене предуслове и одабиру школа као и могућностима да се обрате лекарској комисији са молбом и здравственом документацијом.