Школа позитивних вредности

Стручни активи

Стручни актив за развојно планирање

Љиљана Чакаревић, председник

Бојана Балаћ

Нада Ушћумлић

Нада Радованов

Татјана Радосављевић

Стеван Рад

Невенка Ивић

Члан јединице локалне самоуправе

Члан Ученичког парламента

Члан Савета родитеља

Стручни актив за развој школског програма

Наташа Милосављевић, координатор

Јасмина Мркић

Нада Цвијановић

Наташа Петровић

Наташа Михајлов

Радмила Мутић

Татјана Квргић

Драгана Јегдић