Школа позитивних вредности

Огледни час „Само је једна зелена планета“

У петак, 03.06.2022. у кабинету за информатику одржан је огледни час из хемије и информатике.

Ученици осмог разреда презентовали су пројекат под називом „Само је једна зелена планета“.

Пројекат је истраживачког карактера, тема је била загађење ваздуха.

Ученици су имали задатак да истраже које су то загађујуће супстанце које утичу на квалитет ваздуха, изворе загађења, те на који начин загађујуће супстанце утичу на квалитет живота и до каквих појава долази нарушавањем животне средине.

Циљ је био оспособљавање ученика да, кроз сараднички рад, реализују пројектни задатак, функционално примењујући знања из хемије и информатике прикупљањем, анализом података о параметрима загађења, визуелизацијом прикупљених податка кроз графиконе и презентацијом резултата истраживања у виду инфографика.

Пројекат и огледни час реализовале су наставнице информатике- Ђурђица Мишић, Љубица Гавриловић, и наставница хемије- Татјана Варагић.