Школа позитивних вредности

Организације

Дечији савез

Габриела Прислан

Црвени крст

Нада Ушћумлић

Ученички парламемент

Саша Ерцег

Снежана Марковић

Екологија и естетика

Габриела Прислан, координатор

Јелена Вукадиновић

Данијела Драча

Весна Милинковић

Олгица Радишић

Комисија за културну и јавну делатност

Бранка Влаховић

Весна Милинковић