Стручна већа

Стручно веће за друштвене науке и филозофију – Горан Субашић

Стручно веће за језик, књижевност и комуникацију – Јована Барбуловић

Стручно веће за математику, природне науке и технологију – Снежана Марковић

Стручно веће за уметности – Бранка Влаховић

Стручно веће за физичко и здравствено васпитање – Дејан Ђоровић

Стручно веће разредне наставе – Нада Радованов