Стручна већа

Стручно веће за друштвене науке и филозофију – Снежана Матковић

Стручно веће за језик, књижевност и комуникацију – Татјана Радосављевић

Стручно веће за математику, природне науке и технологију – Биљана Јовановски

Стручно веће за уметности – Бранка Влаховић

Стручно веће за физичко и здравствено васпитање – Марика Варга

Стручно веће разредне наставе – Дивна Танкосић