Школа позитивних вредности

Типови насеља у Србији

У осмом разреду на часовима географије обрађује се Р. Србија: географски положај, границе и величина територије, физичке и друштвено – географске одлике, природна и културна баштина и сл. Једна од тема су и Насеља у Србији, којих има 6158. У вези са овом темом ученици су имали задатак да одаберу један тип насеља и истакну његову основну функцију. Радили су у групи чиме је извршена евалуација градива, али и подстакнута социјализација ученика, а дошла до изражаја и њихова креативност. На овај начин ученицима ће остати у памћењу обрађено градиво. Приликом рада, а на основу ученичких продуката и презентација видело се да су у овоме уживали.

Снежана Матковић, наставница географија