Школа позитивних вредности

Бројеви на часу српског језика

Почетком месеца фебруара, ученици петог разреда, на часовима српског језика, обновили су и проширили своје знање из области бројева (основни, редни, збирни бројеви и бројне именице на –ица). Након обраде градива, на једном часу су покушали да напишу датум или саберу два броја: арапским, римским, мајанским и вавилонским ознакама за бројеве. Било им је мало необично да бројеве пишу другачије од уобичајеног начина, па су се тако сусрели и са појединим потешкоћама. Ко је желео, своје радове је украсио бојама. Час је протекао у пријатној атмосфери.

З. Жигић и Н. Ивић, наставнице српског језика