Школа позитивних вредности

Дневни режим рада продуженог боравка

Пре подне продужени боравак ради од 7:30 до 13:30.

По подне продужени боравак ради од 11:00 до 17:00.

7:30 - 8:00Пријем ученика у боравак
8:00 - 8:15Јутарња гимнастика
8:15 - 9:00Слободно време
9:00 - 9:30Доручак
9:30 - 11:30Самостални рад ученика
(израда домаћих задатака, часови учења, вежбања)
11:30 - 12:30Слободне активности
12:30 - 13:00Припрема за ручак, ручак
13:00 - 13:30Слободно време, спремање боравка, одлазак ученика на редовну наставу
11:00 - 11:30Пријем ученика у боравак (долазак ученика са редовне наставе)
11:30 - 12:30Слободно време
12:30 - 13:00Припрема за ручак, ручак
13:00 - 14:00Самосталан рад ученика (израда домаћих задатака, часови учења, вежбања)
14:00 - 14:30Ужина
14:30 - 15:00Самосталан рад ученика (израда домаћих задатака, часови учења, вежбања)
15:30 - 16:30Слободне активности
16:30 - 17:00Слободно време, спремање боравка, одлазак ученика кући