Школа позитивних вредности

Занимљиви Ардуино свет

Ученици 8-2 и 8-4 су се на часу технике и технологије упознали са Ардуином. Кроз основна струјна кола из електронике, спајајући отпорнике, диоде, сензор за даљину, Ардуино микро контролер и мало програмирања, први пројекти осмака су се реализовали. Ученици су кроз основне вежбе разумели принцип и функционалност Ардуина. Вежбу Семафор решили су самостално.

Павле Пејак, наставник технике и технологије