Школа позитивних вредности

Извештај Завршног испита 2022/2023

Статистички подаци постигнућа ученика на завршном испиту

Школске 2022/2023 године ученици осмог разреда на крају другог циклуса свога школовања полагали су завршни испит из матерњег језика 21. јуна, из математике 22. јуна и  изабрани тест тест (из историје, географије, биологије, физике и хемије) 23. јуна 2023. године.

Број ученика који су приступили завршном испиту

Укупан број ученика осмог разреда: 109  ученика;
На завршни испит из српског језика изашло је: 108 ученика;
На завршни испит из математике изашло је: 108 ученика;
На завршни испит изабраног теста изашло је: 108 ученика.

Један ученик се након завршетка наставе, а пре одржавања завршног испита одселио у Немачку.

Просечан број бодова на основу успеха ученика је 52,13.

Просечан број бодова на завршном испиту по предметима.

Просечан број бодова на завршном испиту

Бодови на тесту

Бодови за расподелу

Математика

13,49

9,44

Матерњи језик

11,54

8,08

Изабрани тест

14,40

8,64

Укупно

39,43

26,16

Просечан број бодова са којима су ученици улазили у расподелу је 78,39

Завршни испит је организован према упутствима Министарстава просвете и одвијао се регуларно, без примедби од стране супервизора.

Сви ученици су уписани у првом уписном кругу и то 10 ученика у приватне средње школе и 98 ученика у средње школе чији је оснивач Република Србија.

Анализа постигнућа на завршном испиту у школској години 2022/23

 

Републички просек

Школа

Град/Општина

Округ

Школска управа

Математика

500

541

538

517

516

Српски језик

500

520

534

513

509

Биологија

500

513

535

515

518

Хемија

500

464

523

510

506

Физика

500

495

534

507

504

Географија

500

480

533

517

514

 

Успех по квартилима

  • Четврти квартил (IV)-Представља удео (%) ученика који су на тесту остварили резултате који су у најбољих 25% на републичком нивоу.
  • Трећи квартил (III)– Представља удео (%) ученика који су на тесту остварили резултате у других 25% на републичком нивоу (постигнућа су нижа од постигнућа у IV квартилу, а виша од постигнућа у II квартилу).
  • Други квартил (II)-Представља удео (%) ученика који су на тесту остварили резултате у трећих 25% на републичком нивоу (постигнућа су нижа од постигнућа у III и IV квартилу, а виша од постигнућа у I квартилу).
  • Први квартил (I)-Представља удео (%) ученика који су на тесту остварили резултате који их сврставају у најслабијих 25% на републичком нивоу (постигнућа су нижа од постигнућа у II, III и IV квартилу).

 

Математика

Српски језик

Биологија

Хемија

Физика

Географија

Историја

1.       квартил

10,2

14,8

14,3

25

22,7

23,8

31,6

2.       квартил

10,2

24,1

14,3

25

22,7

28,6

0

3.       квартил

36,1

28,7

28,6

25

22,7

9,5

42,1

4.       квартил

43,5

32,4

42,9

0

31,8

38,1

26,3