Школа позитивних вредности

Индивидуални разговори – предметна настава

Име и презимеТермин индивидуалних разговора
Андреј ТрифковићПетак 6. час парна смена
Бранислав МихајловићУторак међусмена
Светлана ШвоњаПонедељак 7. час и пречас
Биљана Јовановски

Среда, парна смена, пре подне 6.час
После подне 1. час

Борко Ковачић

Уторак парна смена, 4. час пре подне
3. час после подне

Бранка ВлаховићПетак 3. час парна смена
Вања Недић

Четвртак пре подне 3. час
После подне 4. час

Јасмина Радојчић

Петак пре подне 4. час
После подне 3. час

Весна Милинковић

Уторак непарна смена пре подне 3. час
После подне 4. час

Весна Гвозденовић

Понедељак парна смена 5. час пре подне
6. час после подне

Горан Субашић

Среда 3. час непарна смена пре подне
Среда 4. час непарна смена после подне

Душанка Игљатовић

Пре подне: понедељак 10:15-11:00
После подне: уторак од 18:00

Душка Којић

Среда 4. час пре подне
Уторак 3 час после подне

Снежана МарковићСреда за време велоког одмора
Жана СимићПре подне 5. час у непарној смени
Зорица Жигић

Четвртак 5. час пре подне парна смена
2. час после подне парна смена

Јасмина Мркић

Парна смена пре подне уторак 6. час
Парна смена после подне среда 1. час

Татјана Радосављевић

Уторак пре подне 6. час непарна смена
После подне 1. час

Јована Барбуловић

Пре подне четвртак 4. час
После подне четвртак 3. час

Катја ГргићЧетвртак парна смена велики одмор
Милена Љубинковић

Понедељак непарна смена пре подне 4. час
После подне 3. час

Татјана ВарагићПонедељак 12:45 – 13.25
Наташа Петровић

Среда 3. час пре подне
4. час после подне

Наташа МихајловСреда за време великог одмора
Невенка ИвићПонедељак 6. час
Саша Ерцег

Четвртак 7. час пре подне
Четвртак 5. час после подне

Оливера ПантићУторак 2 час пре подне
уторак 7 час после подне
Никола Пантелић

Понедељак 3. час прва смена
4. час друга смена

Павле Пејак

Уторак непарна  17:00
Четвртак парна 17:00

Олгица Радишић

Уторак 3. час после подне
4. час пре подне

Раденко РајлићПонедељак 5. час пре подне
Сандра СтанарПетак 1. час преподне непарна смена
Сања ПушићПонедељак 13:30