Конструкторско моделовање на настави технике и технологије

На часовима технике и технологије, у оквиру наставне теме: Конструкторско моделовање, ученици петог разреда правили су моделе од различитих материјала. Поред скице и техничког цртежа који су морали да нацртају, сазнали су и начине обраде материјала, као и начине коришћења разног алата.

Ученици су показали велико интересовање за овај начин рада и ову наставну тему. Показали су тимски дух, сарадњу, креативност у раду и велики труд приликом израде свих модела. На овај начин развили су одговоран однос према околини и здрављу, предузимљивост и оријентацију ка предузетништву.

Браво за вредне ученике!

Наставници технике и технологије: Јелена Јанков и Павле Пејак