Школа позитивних вредности

Наши модели су другачији

Пројектна настава на тему „Наши модели су другачији“, реализована је у одељењима седмог разреда. Ученици су имали задатак да направе модел атома по узору на Далтонов, Томсонов или Радерфордов модел. На располагању су им били различити материјали, који су, својом комбинацијом, сваки атом приказали као јединствен. Уз практичан рад ученика, пројекат је подразумевао и запис о претходно наведеним научницима, као и анализу креираног модела уз објашњење о деловима атома и његовим субатомским честицама. Креативну збирку ових модела имали су прилику да виде ученици и наставници у холу наше школе.

Предметни наставник Татјана Варагић