Школа позитивних вредности

На путу ка средњој школи – посета сајму образовања „Путокази“

Након положеног завршног испита, пред ученицима осмог разреда је важна одлука о избору будућег занимања. Програм професионалне оријентације заснован је на динамичком, интерактивном моделу са циљем оспособљавања и усмеравања младих за избор занимања. Основни циљ јесте развијање способности ученика да донесу промишљену, ваљану одлуку о избору занимања, као и да планирају каријеру и укључе се у свет рада, у складу са претходно горе наведеним и ове године смо посетили Сајам образовања „Путокази“.

Дана 09.03.2022. год. одељенске старешине ученика осмих разреда: Зорица Жигић, Весна Милинковић, Биљана Јовановски, Невенка Ивић, Борко Ковачић и психолог школе Анита Иванишевић заједно са ученицима посетили су Сајам образовања „Путокази“.

Дана 09.03.2022. год. одељенске старешине ученика осмих разреда: Зорица Жигић, Весна Милинковић, Биљана Јовановски, Невенка Ивић, Борко Ковачић и психолог школе Анита Иванишевић заједно са ученицима посетили су Сајам образовања „Путокази“.

Ученици су имали прилику да се на штандовима средњих школа распитају о условима уписа, динамици рада, плану и програму рада сваке средње школе као и да узму промотивни материјал и детаљније се упознају са истим. На неким штандовима ученици су имали прилику и да погледају и учествују и практично у презентацији неке школе. На једном од штандова Машинске школе психолог школе је склопила и договор са професорицом те школе да се организује промоција у нашој школи и да заинтересовани ученици практично од жице праве одређене предмете а потом исте изложе у холу школе.

Драги осмаци уколико нисте још донели коначну одлуку о избору будућег занимања разговарајте са Вама важним особама које би вам помогле, поставите питања и дилеме, разговарајте са родитељима, наставницима у школи, педагошко-психолошком службом , стручњацима из појединих области, обиђите и средње школе…

У прилогу је и неколико фотографија које илуструју како нам је било на сајму.

Срећно на путу до жељеног занимања!

Координатор тима за професионалну оријентацију и психолог школе

Анита Иванишевић