Школа позитивних вредности

Пробни заврвшни испит

У петак, 24. марта у 12 часова полаже се тест из математике.
У суботу 25. марта у 9 часова је тест из српског/матерњег језика.
У суботу 25. марта у 11:30 часова изабрани предмет – тест из предмета природних или друштвених наука, а по опредељењу ученика.