Школа позитивних вредности

Продужени боравак

 • Продужени боравак у нашој школи је почео са радом 1. новембра 2020. године.
 • У продуженом боравку реализују се разне стручно осмишљене активности које спроводи учитељ.
 • Пре или после редовне наставе (у зависности од смене) организује се продужени боравак у школи за ученике првог разреда.
 • Боравак и рад према таквом облику организује се од 7.30 до 17.00 сати.
 • Време које деца проводе у продуженом боравку испуњено је самосталним радом ученика, слободним активностима и слободним временом.
 • Самосталан рад ученика подразумева увежбавање моторичких, мисаоних и перцепривних способности деце који ће им олакшати наставу почетног читања и писања, а кроз стручно осмишљене вежбе.
 • Активности у продуженом боравку спроводи учитељица Снежана Станар.
Циљеви:
 • омогућити детету боравак испуњен различитим садржајима који ће повољно утицати на развој целокупне личности, индивидуалних и јединствених потенцијала,
 • омогућити развој детета као социјалног бића,
 • припремити дете за даље образовање и перманентно учење.
 • потпун и хармоничан развој детета,
 • важност истицања индивидуалних различитости,
 • корелација учења и слободног времена,
 • иновативнији и флексибилнији приступ учењу,
 • оспособљавање ученика за самостално учење,
 • подстицање мотивације за учењем,
 • партнерство у образовању,
 • улога технологија у образовању,
 • брига о деци са посебним потребама,
 • темељна улога образовања у раном детињству,
 • олакшавање преласка из млађих у старије разреде основног образовања,
 • перманентно образовање