Тимови

Тим за екскурзије

 • Душка Којић
 • Немања Мијаиловић
 • Жана Симић
 • Јелена Јанков
 • Сандра Станар
 • Снежана Матковић

Тим за међупредметне компетенције и предузетништво

 • Татјана Радосављевић
 • Биљана Бодирожа
 • Биљана Шкорић
 • Бранка Влаховић
 • Весна Ружин
 • Весна Гвозденовић
 • Раденко Рајлић

Тим за обезбеђивање квалитета образовања и развој установе

 • Наташа Михајлов
 • Биљана Јовановски
 • Биљана Вуковић
 • Бојана Балаћ
 • Вања Недић
 • Јасмина Мркић
 • Тања Керкез Благојевић

Tим за самовредновање

 • Наталија Ласица
 • Биљана Бодирожа
 • Драгана Јегдић
 • Павле Пејак
 • Олгица Радишић
 • Тања Керкез Благојевић
 • Татјана Варагић
 • Члан школског одбора

Тим за професионалну орјентацију

 • Анита Иванишевић
 • Бранка Влаховић
 • Ђурђица Мишић
 • Жана Симић
 • Милена Љубинковић
 • Радмила Мутић

Тим за заштиту деце од насиља, занемаривања и злостављања у школи

 • Радослава Ступар
 • Биљана Бабић
 • Јован Коцевски
 • Биљана Вуковић
 • Борко Ковачић
 • Душка Којић
 • Никола Пантелић
 • Раденко Рајлић
 • Себастијан Ђокић
 • Анита Иванишевић

Тим за пројекте

 • Андреј Трифковић
 • Биљана Шкорић
 • Весна Ружин
 • Весна Гвозденовић
 • Жаклина Папшот Козик
 • Катја Гргић

Тим са инклузивно образовање

 • Даница Коцевска
 • Весна Милинковић
 • Габријела Прислан
 • Драгана Јегдић
 • Јована Барбуловић
 • Катја Гргић
 • Милена Љубинковић
 • Невенка Ивић
 • Анита Иванишевић

Тим за информисање

 • Себастијан Ђокић
 • Павле Пејак
 • Борко Ковачић
 • Ђурђица Мишић
 • Зорица Жигић
 • Наташа Петровић
 • Светлана Швоња

Тим за кризне ситуације

 • Жаклина Папшот Козик
 • Горан Субашић
 • Јелена Јанков
 • Никола Пантелић
 • Светлана Швоња

Тим за културну и јавну делатност школе

 • Бранка Влаховић
 • Весна Милинковић

Тим за естетско уређење школе

 • Вера Ковач