Школа позитивних вредности

Тимови

Тим за међупредметне кометенције и предузетништво

Татјана Радосављевић, наставник енглеског језика– координатор тима

Анита Иванишевић, психолог

Биљана Бодирожа, наставник разредне наставе

Биљана Шкорић, наставник разредне наставе

Бранка Влаховић , наставник музичког васпитања

Весна Ружин, наставник разредне наставе

Весна Гвозденовић, наставник енглеског језика

Раденко Рајлић, вероучитељ

Представник Ученичког парламента

Представник Локалне самоуправе

Представник Савета родитеља

 

Тима за обезбеђивање квалитета и развоја установе

Наташа Михајлов – координатор тима

Биљана Јовановски

Биљана Вуковић

Бранка Влаховић

Вања Недић

Јасмина Мркић

Бојана Балаћ

Дајана Павловић

Представник Ученичког парламента

Представник Локалне самоуправе

Представник из Савета родитеља

 

Тима за самовредновање

Душанка Игњатовић – координатор тима

Драгана Јегдић – стручни сарадник, педагог

Биљана Бодирожа – професор разредне наставе

Биљана Јовановски – професор математике

Татјана Варагић – професор хемије

Данијела Драча – професор разредне наставе

Стеван Рад – професор разредне наставе

Члан Савета родитеља

Члан Ученичког парламента

Члан Локалне самоуправе

 

Тима за професионалну орјентацију

Анита Иванишевић, координатор тима

Андреј Трифковић

Бранка Влаховић

Катја Гргић

Јасмина Мркић

Петар Тривунчић

Представник Ученичког парламента

Представник Локалне самоуправе

Представник Савета родитеља

 

Тима за заштиту од злостављања, занемаривања, насиља и дискриминације

Драгана Јегдић – координатор тима

Марија Даниел

Павле Пејак

Душка Којић

Никола Пантелић

Раденко Рајлић

Борко Ковачић

Биљана Вуковић

Биљана Бабић, секретар

Радослава Ступар, директор школе

Члан Ученичког парламента

Члан Локалне самоуправе

Члан Савета родитеља

 

Тим за професионални развој

Данијела Драча, координатор

Сања Пушић

Петар Тривунчић

Дајана Павловић

Представник Ученичког парламента

Представник Локалне самоуправе

Представник Савета родитеља

 

Тима за инклузивно образовање

Др Даница Коцевска, координаторка тима

Анита Иванишевић

Весна Милинковић

Јована Барбуловић

Габриела Прислан

Катја Гргић

Милена Љубинковић

Невенка Ивић

Дајана Павловић

Представник Ученичког парламента

Представник Локалне самоуправе

Представник Савета родитеља

 

Тима за пројекте

Андреј Трифковић, координатор

Биљана Шкорић

Весна Ружин

Весна Гвозденовић

Петар Тривунчић

Катја Гргић

Марија Даниел

 

Тим за реализацију школа у природи, екскурзија и излета

Душка Којић, координатор

Оливера Савић

Жана Симић

Сандра Станар

 

Тим за кризне ситуације

Вања Недић, координатор

Горан Субашић

Никола Пантелић

Светлана Швоња

Жаклина Папшот Козик

 

Тима за информисање

Себастијан Ђокић, професор разредне наставе, координатор

Павле Пејак, наставник технике и технологије

Борко Ковачић, наставник технике и технологије

Сања Пушић, наставник руског језика

Зорица Жигић, наставник српског језика и књижевности

Наташа Петровић, наставник енглеског језика

Светлана Швоња, наставник физичког васпитања