Школа позитивних вредности

ЧОС „Одговорност ученика“

Током месеца априла и маја, ученици су на часу одељењског старешине (ЧОС), упознати са одређеним делом текста из Закона о основама система образовања и васпитања, који се односи на обавезе и одговорност ученика.

Начин преношења информација и саме информације су прилагођене узрасту ученика.

Педагог школе Драгана Јегдић је одржала ЧОС у следећим одељењима: II2, II5, III1, III2, III3, III4, V2, V3, VI1, VI4, VII2 и VII4, а у осталим одељењима часове су одржале одељењске старешине.

На овај начин су се ученици подсетили и упознали са својим обавезама и одговорностима, као и са последицама непоштовања истих.

Поштовање правила је један од начина да одржимо мир, безбедност, сигурност, здраве и квалитетне односе засноване на међусобном уважавању и поштовању.

Драгана Јегдић. педагог